محمد حسین حطه

سوابق تحصیلی و فعالیت ها

درباره مدرس

محمد حسین حطه دانشجوی مهندسی مکانیک در دانشگاه علم و صنعت هستند. ایشون مسلط به نرم افزارهای کاربردی مهندسی هستند. در زمینه های طراحی ،تجزیه و تحلیل چیلر ها فعالیت می کند همچنین مسلط به طراحی نیروگاه با استفاده از نرم افزار ترموفلو می باشد.

دوره های ارائه شده توسط این مدرس