...

آموزش سالیدورک

نرم افزار سالیدورک (SolidWorks) از جمله نرم افزارهای طراحی به کمک کامپیوتر می‌باشد که با داشتن رابطه کاربری فوق العاده در بین طراحان دارای بیشترین محبوبیت می باشد. در این پکیج کامل و جامع آموزش سالیدورک بصورت حرفه ای صفر تا صد کلیه مباحث ابتدایی تا پیشرفته از جمله طراحی دو بعدی (Sketch)، طراحی سه بعدی (Features)، مونتاژ (Assembly)، نقشه کشی (Drawing)، طراحی سطوح پیشرفته (Surface)، ورق کاری (Sheet Metal)، مهدسی معکوس (Scan to 3D & Geomagic)، متحرک سازی (Motion Study)، رندرینگ (Rendering)، شبیه سازی (Simulation)، جوشکاری (Weldment)، معادله نویسی (Equation)، طراحی از روی جدول (Design Table) و نکات کلیدی همراه با تمرین گفته شده است.این تمرینات از بروزترین متد ها و آموزش ها و کورس های خود سایت سالیدورکس و یودمی میباشد.

این پکیج کامل ترین و بهترین آموزش سالیدورک می باشد که بصورت پروژه محور و بدون نیاز به هیچ منبع آموزشی دیگر همراه با پشتیبانی دائمی مدرس می توانید نرم افزار سالیدورکس را بصورت حرفه ای آموزش ببینید.

تعداد دانشجو
0
 1. آموزش سالیدورک مقدماتی اصول اولیه مدلسازی و نقشه خوانی

 • آشنایی با مفاهیم اولیه مدلسازی با سالیدورک و نقشه خوانی
 • آشنایی با نرم افزار ها

2. آشنایی با محیط نرم افزار و سالیدورک چیست؟

 • آشنایی با محیط های مختلف سالیدورک و معرفی کاربردهای هر کدام
 • مزایا و معایب سالیدورک

3. آموزش سالیدورک ؛ محیط طراحی دو بعدی (Sketch)

آموزش کامل محیط طراحی دو بعدی (Sketch) شامل دستورات:

 • مفاهیم Under Defined، Fully Defined، Over Defined
 • آشنایی با مفهوم قیدها (Relation)
 • آموزش دستورات: Circle، Arc، Polygon، Spline، Text، Offset Entities، Mirror Entities، Linear Sketch Pattern، Circular Sketch Pattern، Move Entities، Sketch Fillet و…
 • آموزش قیدهای Horizontal، Vertical، Collinear، Perpendicular، Parallel، Equal، Tangent، Merge و…
 • تمرینات دوبعدی
 • نکات کلیدی محیط اسکچ سالیدورک

4. آموزش محیط طراحی سه بعدی سالیدورک (Features)

 • آموزش دستور Extruded Boss/Base و Extruded Cut جهت اضافه و کم کردن حجم
 • آموزش دستور Revolved Boss/Base و Revolved Cut جهت اضافه و کم کردن حجم بصورت دورانی
 • آموزش دستور Swept Boss/Base و Swept Cut جهت ایجاد حجم بصورت مقطع و مسیر
 • آموزش دستور Lofted Boss/Base و Lofted Cut جهت اضافه و کم کردن بصورت اتصال مقاطع
 • آموزش دستور Fillet و Chamfer جهت گرد کردن و پخ زدن قطعه
 • آموزش حالات مختلف Pattern جهت الگو برداری از قطعه
 • روش های مختلف ایجاد رزوه (Thread)
 • آموزش زاویه دادن به سطوح قطعه (Draft)
 • آموزش دستور Shell برای پوسته ای کردن قطعه
 • اموزش دستور Rib برای ایجاد لچکی روی قطعه
 • مدلسازی به صورت Multibody design
 • اعمال جنس و به دست آوردن وزن قطعه (Mass property)
 • آموزش طراحی روی عکس در سالیدورک (Sketch Picture)
 • تهیه عکس از قطعه (Rendering)
 • آموزش انواع فرمت های نرم افزار
 • و بیش از 50 دستور دیگر…

5. آموزش محیط مونتاژ سالیدورک (Assembly)

 • آشنایی با محیط مونتاژ و نکات کلیدی مربوط به آن
 • آموزش اعمال قید بین قطعات (Mate)
 • وارد کردن قطعات استاندارد به محیط اسمبلی
 • الگو برداری قطعه در محیط اسمبلی
 • استفاده از پلاگین geartrax جهت مدلسازی چرخ دنده ها
 • بدست آوردن تداخل بین قطعات
 • ایجاد نمای انفجاری (Exploded View) و گرفتن ویدئو
 • مونتاژ چندین مجموعه جهت تمرین
 • و…

6. آموزش محيط نقشه کشی سالیدورک (Drawing)

 • آشنایی با محیط نقشه کشی و و ایجاد نماهای قطعه در سالیدورک
 • ایجاد نمای برش خورده (Section View)
 • ایجاد نمای جزئیات (Detail View)
 • وارد کردن اندازه گذاری و تلرانس ها بر روی نقشه
 • ایجاد لیست قطعات (BOM)
 • تنظیمات مربوط به کاغذ نقشه و گرفتن خروجی
 • و…

دیوید ظریف پور

سوابق تحصیلی و فعالیت ها

افتخارات

فهرست مطالب آموزش سالیدورک سطح سازی پیشرفته (Surface) :

1. آموزش دستورات محیط سطح سازی سالیدورک

 • آموزش دستور Extruded Surface جهت ایجاد سطح ضخامت دادن
 • آموزش دستور Revolved Surface جهت ایجاد سطح بصورت دورانی
 • آموزش دستور Swept Surface جهت ایجاد سطح بصورت مقطع و مسیر
 • آموزش دستور Lofted & Boundary Surface جهت ایجاد سطح با وصل کردن مقاطع
 • آموزش دستور Planer Surface جهت ایجاد سطح تخت
 • آموزش دستور Offset Surface جهت ایجاد سطح با فاصله
 • آموزش دستور Ruled Surface و Extend Surface جهت امتداد دادن لبه های شکل
 • آموز دستور Knite Surface جهت یکپارچه سازی سطوح
 • آموزش دستور Thicken Surface جهت ضخامت داد به سطوح در سالیدورک
 • آموزش دستور Surface Flatten جهت گرفتن گسترده سطح
 • و… (کلیه دستورات سطح سازی)

2. تمرین پروژه سطح سازی سالیدورک

 • طراحی پارچ و بدست آوردن حجم داخل آن
 • طراحی پره
 • طراحی بطری شامپو
 • طراحی کاپوت خودرو
 • و…

3. آموزش موشن استادی در سالیدورک

1. آموزش سالیدورک مفاهیم اولیه ورقکاری و ایجاد ورق اولیه

یکی از پارامترهای مهم در طراحی به کمک محیط sheet metal سالیدورک ، خم کردن ورق میباشد که در قسمت از آموزش روش های مختلف خمکاری با استفاده از دستورات زیر گفته شده است:

 • آموزش دستور Edge flange جهت اضاف کردن خم به لبه های ورق
 • آموزش دستور Miter flange جهت اضافه کردن خم به لبه ورق با ترسیم اسکچ
 • آموزش دستور Swept flange جهت اضافه کردن خم به لبه ورق با ترسیم اسکچ
 • آموزش دستور Hem جهت برگرداندن لبه های ورق
 • آموزش دستور Jog جهت ایجاد کردن خم پله ای
 • آموزش دستور Sketched Bend جهت خم کردن ورق با ترسیم اسکچ
 • آموزش دستور Cross-break جهت افزایش استحکام ورق

2. روش های مختلف ایجاد خم

یکی از پارامترهای مهم در طراحی به کمک محیط sheet metal سالیدورک ، خم کردن ورق میباشد که در قسمت از آموزش روش های مختلف خمکاری با استفاده از دستورات زیر گفته شده است:

 • آموزش دستور Edge flange جهت اضاف کردن خم به لبه های ورق
 • آموزش دستور Miter flange جهت اضافه کردن خم به لبه ورق با ترسیم اسکچ
 • آموزش دستور Swept flange جهت اضافه کردن خم به لبه ورق با ترسیم اسکچ
 • آموزش دستور Hem جهت برگرداندن لبه های ورق
 • آموزش دستور Jog جهت ایجاد کردن خم پله ای
 • آموزش دستور Sketched Bend جهت خم کردن ورق با ترسیم اسکچ
 • آموزش دستور Cross-break جهت افزایش استحکام ورق

3. ایجاد ورق با روش فرم و تبدیل قطعه به ورق

روش های دیگه ایجاد ورق در سالیدورک با استفاده از دستورات زیر:

 • آموزش دستور Loftedbend جهت ایجاد ورق به روش فرم
 • آموزش دستور Convert to sheet metal جهت تبدیل حجم به ورق در سالیدورک
 • آموزش دستور Insert bend جهت تبدیل حجم به ورق

4. آموزش سالیدورک خروجی گرفتن قطعات شیت متال

یکی از پارامترهای مهم در طراحی قطعات ورق کاری در محیط شیت متال سالیدورک خروجی گرفتن برای برش با استفاده از دستگاهای برش دو بعدی مثل لیزر، واترجت و… میباشد که در این بخش از آموزش نحوه گرفتن نقشه های قطعات ورق کاری و استفاده از پلاگین Nestingworks جهت بهینه کردن برش ورق گفته شده است.

5. گسترده گرفتن ورق در سالیدورک

در این قسمت از آموزش دستورات زیر جهت گرفتن گسترده و سوراخ کاری روز ورق گفته شده است.

 • آموز دستور fold و unfold
 • normal cut
 • آموزش دستور vent جهت ایجاد درچه هواکش روی قطعه

6. طراحی ابزار فرم دادن در سالیدورک

در این بخش از آموزش طراحی ورق در سالیدورک بحث طراحی ابزار فرم دادن سنبه ماتریسی با استفاده از دستور Forming tools گفته شده است

7. نکات و دستورات تکمیلی در آموزش سالیدورک

 • آموزش دستور Closed corner جهت بستن گوشه های ورق
 • آموزش ابزار Welded corner جهت جوشکاری گوشه های ورق
 • آموزش ابزار Corner Relief جهت تغییر شکل گوشه ها
 • آموزش ابزار Break-corner/corner-trim جهت فیلت و پخ زدن لبه های ورق

8. تمرین محیط شیت متال سالیدورک

در این قسمت یک سری تمرین جهت کار کردن با دستورات محیط شیت متال سالیدورک به منظور تثبیت آموزش ها آورده شده است.

ابر نقاط سالیدورکس (Geomagic for SolidWorks) مهمترین در آموزش سالیدورک

1. مباحث ابتدایی مهندسی معکوس در سالیدورک

 • آشنایی با مفاهیم و روش های مهندسی معکوس
 • انواع روش های اسکن قطعات
 • آشنایی با ابر نقاط (Cloud of Points) در سالیدورک
 • آشنایی با مش (Mesh) در سالیدورک
 • ساخت یک نمونه فرمت مش با وارد کردن مختصات ابر نقاط
 • آشنایی با فرمت پرکاربرد STL در مهندسی معکوس

2. آموزش ابزارهای Scan to 3D سالیدورک

 • نحوه وارد کردن فایل های اسکن شده به سالیدورک
 • بررسی و اصلاح فایل های مش اسکن شده (Mesh Wizard) و (Mesh Edite)
 • مدلسازی به روش اتوماتیک (Surface Wizard)
 • مدلسازی با استفاده برش مش و اسکچ (Curve Wizard)
 • تحلیل فایل مدلسازی شده با مش (Deviation Analysis)

3. آموزش پلاگین Geomagic سالیدورک

 • نحوه وارد کردن فایل مش با پلاگین جئومجیک
 • تبدیل ابر نقاط به مش (Wrap)
 • اصلاح فایل مش (Fill Holes, Simplify, Remesh, Smooth, …)
 • مدلسازی اتوماتیک (Auto Surface)
 • سطح بندی سطوح مش (Regions)
 • تنظیم موقعیت فایل مش (Orient Mesh)
 • ایجاد انواع رفرنس ها از روی فایل اسکن (Reference Plane, Symmetry Plane, Reference Axis)
 • آموزش انواع مدلسازی از روی فایل اسکن شده (Cross Section, Extract)
 • بررسی فایل مدلسازی شده (Deviation Analysis)
 • نکات مهم مدلسازی به روش مهندسی معکوس در سالیدورک

4. تمرینات مهندسی معکوس در آموزش سالیدورک

 • مدلسازی لوله و فلنچ
 • مدلسازی قالپاق ماشین
 • مدلسازی قطعات ریخته گری
 • مدلسازی پیچ و رزوه
 • مدلسازی مجسمه و قطعات هنری
 • مدلسازی قطعات پلاستیکی و فلزی صنعتی
 • مدلسازی بطری
 • و …

آموزش شبیه سازی (Simulation) که از پرکاربرد های آموزش سالیدورک:

1. آشنایی با المان محدود و مفاهیم مقاومت مصالح

 • مفهوم المان محدود
 • مفهوم خواص مکانیکی (مدول الاستیک، تنش،…)
 • مفهوم تنش و کرنش صفحه ای
 • مفهوم کمانش

2. تحلیل استاتیکی (Static)

 • تحلیل استاتیکی قطعات
 • تحلیل دوبعدی
 • شرایط تقارن
 • تحلیل خرپا
 • تحلیل Weldment

3. تحلیل دینامیکی (Dynamic)

4. تحلیل حرارتی (Thermal)

 • تحلیل استاتیکی قطعات
 • تحلیل دوبعدی
 • شرایط تقارن
 • تحلیل خرپا
 • تحلیل Weldment

5. تحلیل کمانش (Buckling)

 • مفهوم کمانش
 • تحلیل کمانش در سالیدورک
 • بدست آوردن مقدار نیروی بحرانی کمانش و مقایسه با تئوری اویلر

6. تحلیل فرکانسی (Frequency)

 • تحلیل فرکانسی و مفهوم تشدید (رزونانس)
 • بدست آوردن فرکانس های طبیعی قطعه

وقتی صحبت از آموزش سالیدورک پیشرفته میباشد:

1. طراحی سازه و جوشکاری (Weldments)

 • مدلسازی سیمی به روش 3D Sketch
 • طراحی سازه های جوشی در محیط Weldments
 • اضافه کردن پروفیل جدید به سالیدورک
 • اضافه کردن جوش
 • اضافه کردن لچکی به سازه
 • نکات مربط به محیط ولدمنت

2. طراحی از روی جدول در آموزش سالیدورک (Design Table)

در این قسمت هدف طراحی از روی جدول می باشد که با استفاده از آن سرعت طراحی در قطعات بخصوص در قطعات استاندارد چند برابر میشود.

3. معادله نویسی در آموزش سالیدورک (Equation)

آشنایی با نحوه معادله نویسی و وابسته سازی قسمت های مختلف قطعات در سالیدورک

4. بهینه سازی قطعات در آموزش سالیدورک (Design Study)

یکی از پارامترهای مهم در طراحی، بهینه کردن آن بر اساس قیدها و شرایط است که در نرم افزار سالیدورک با استفاده از محیط دیزاین استادی (Design Study) این امکان وجود دارد.

تمرین ها و نکات کلیدی آموزش سالیدورک (نکاتی که فقط در مکتبی نو وجود دارد):

نکات کلیدی آموزش سالیدورک مقدماتی تا پیشرفته

 • نحوه تغییر نام فایل های سالیدورم بدون ایجاد مشکل
 • مشکل نمایش کسری اعداد در محیط اسکچ
 • آموزش Pack and Go
 • آموزش دستور سنسور (Sensor)
 • کنترل ضخامت و انحنای قطعه
 • مونتاژ خودکار با دستور Mate reference
 • ساخت جدول مشخصات قطعه بر حسب نیاز
 • وارد کردن فایل اتوکد با فرمت DXF و DWG به سالیدورک
 • انجام فرآیندهای اتوماتیک با Task scheduler
 • ایجاد نقشه دو بعدی بصورت اتوماتیک با دستور Predefined view
 • نحوه اعمال تلرانس ها در سالیدورک
 • بررسی تداخل بین قطعات در motion study
 • استفاده از سایه قطعات برای قید دادن در محیط اسمبلی
 • و …

آموزش رایگان سالیدورک

در سایت مکتبی نو، مجموعه‌ای از کتاب‌های آموزشی رایگان سالیدورک برای علاقه‌مندان به یادگیری این نرم‌افزار قدرتمند طراحی صنعتی ارائه شده است. این کتاب‌ها با رویکردی جامع و گام‌به‌گام، مفاهیم و تکنیک‌های مختلف سالیدورک را پوشش می‌دهند و به شما کمک می‌کنند تا مهارت‌های خود را در طراحی سه‌بعدی به سطح حرفه‌ای برسانید. با استفاده از این منابع آموزشی رایگان، می‌توانید به راحتی و بدون هزینه‌های اضافی، به یادگیری و تمرین سالیدورک بپردازید و دانش خود را در زمینه‌های مختلف این نرم‌افزار ارتقاء دهید. سایت مکتبی نو با ارائه این کتاب‌های ارزشمند، فرصتی بی‌نظیر برای علاقمندان به طراحی صنعتی فراهم کرده است تا بدون نیاز به پرداخت هزینه، مهارت‌های خود را بهبود بخشند.

دانلود رایگان کتاب های آموزش سالیدورک pdf

در این بخش یکسری کتاب سالیدروک بصورت pdf جهت دانلود بصورت رایگان قرار دهده شده است. کتاب های قرار داده شده آموزش سالیدورک برای بخش ها و محیط های مختلف نرم افزار solidworks از قبیل محیط طراحی، تحلیل به کمک آموزش سالیدورک، تمرین سالیدورک و غیره آورده شده است.

کتاب تمرین سالیدورک

در پی دی اف از مجموعه کتاب های سالیدورک pdf یکسری تمرین دو بعدی و سه بعدی جهت تسلط به محیط اسکچ (Sketch) و فیچر (Feature) قرار داده شده است.

کتاب مکانیزم ها

کتاب مکانیزم ها

در این کتاب 507 مکانیزم ساده تا پیچیده گفته شده است که منبع مناسبی جهت ایده گرفتن و یا استفاده در مکانیزم ها هستش.

کتاب تحلیل به کمک سالیدورک

در این کتاب سالیدورک با محیط سیمولیشن (Simulation) آشنا میشوید و با روش تحلیل اجزا محدود (FEM) به شبیه سازی استاتیکی و دینامیکی قطعات پرداخته میشود.

خودآموز سالیدورک 2020

این کتاب روشی کاربردی برای آموزش  SOLIDWORKS 2020 دارد. شما با اصول اولیه کار با نرم افزار سالیدورک آشنا میشوید. 

pdf آموزش سالیدورک پیشرفته

پس از مطالعه کتاب ها و مشاهده آموزش سالیدورک مقدماتی در این pdf سالیدورک به بررسی طراحی قطعات پیشرفته از جمله طراحی سطوح، ورق کاری، قالب و غیره پرداخته شده است

کتاب مقاومت مصالح در سالیدورک

کتاب مقاومت مصالح در سالیدورک

این کتاب یکی از کتاب های ارزشمند در یادگیری محیط تحلیل (Simulation) سالیدورک میباشد که یکسری از مسائل و مفاهیم مقاومت مصالح را در قالب مثال انجام داده است. 

سالیدورک 2023

دانلود رایگان کتاب آموزش سالیدورک

شما عزیران می توانید هم اکنون کتاب آموزش سالیدورک 2023 را بصورت رایگان از مجموعه آموزشی مکتبی نو از طریق لینک زیر دانلود بفرمایید.

کتاب متخصص سالیدورک

با مطالعه و استفاده از این کتاب شما می توانید بر مباحث تخصصی و پیشرفته سالیدورک در زمینه های مختلف تسلط داشته باشید.