علی بخشیان

سوابق تحصیلی و فعالیت ها

درباره مدرس

علی بخشیان فارغ التحصیل مقطع کارشناسی از دانشگاه علم و صنعت ایران هستند که در زمینه های پژوهشی رباتیک و طراحی سیستم های کنترل مشغول به فعالیت میباشند.

دوره های ارائه شده توسط این مدرس