صدیقه رئیسی

صدیقه رئیسی

سوابق تحصیلی و فعالیت ها

درباره مدرس

دکتر صدیقه رئیسی با دارا بودن چندین مدرک بین المللی در حوزه یادگیری ماشین و یادگیری عمیق؛ تجربه انجام و مشارکت در پروژه های یادگیری ماشین، در داخل و خارج از ایران را داراست. پروژه های ایشان در زمینه پردازش متن، بینایی ماشین و تحلیل های آماری بوده است. وی فارغ التحصیل ممتاز با رتبه نخست در دوره دکتری از دانشگاه فردوسی مشهد است و همچنین سابقه تدریس دروس گوناگون در دانشگاه فردوسی مشهد را دارا است. ایشان در ارزیابی کیفیت تدریس در دانشگاه فردوسی درجه عالی دریافت کرده است .

دوره های ارائه شده توسط این مدرس